Škola tarotu
Škola tarotu

je základní 1-leté studium, celkem 12 lekcí vždy 1x měsíčně. Je vhodná pro všechny zájemce bez ohledu na věk a pohlaví nebo stupeň poznání, kteří chtějí poznat sami sebe, chtějí se naučit vykládat tarotové karty a pracovat s nimi.

Co se naučíte?

  • poznat sebe sama a tvořit si svůj život
  • porozumět vztahům
  • pochopit svou duši a svoje poslání
  • základní význam karet, výklady karet
  • základy numerologie

mimo jiné budeme dělat: mapu života

tarot a odpuštění

tarotové konstelace

tarotový profil

základy kabaly

 

Co je tarot?

Tarot je mapa vědomí a kniha zachycující moudrost dávných věků, jež nám v obrazech a symbolech odhaluje tvůrčí ideje a stavy vědomí, které jsou společné všem kulturám.

78 tarotových symbolů popisuje archetypy osobnosti člověka a vzorce reakcí a jednání, které je lidským bytostem vlastní.

Tarot je výborný terapeutický nástroj Obrazy tarotu popisují duševní stavy. Zkoumáme je, abychom získali nový pohled na svoje nitro. Obrazy nejsou ani pozitivní ani negativní. Pouze nabízejí rady a vodítka. Mnoho lidí má ze své vnitřní reality strach. Namlouvají si, že se znají, a vynakládají mnoho energie, aby si udrželi svůj vlastní svět. Čím pevněji a neústupněji někdo hájí svůj vlastní obraz, tím jasněji se však ukazuje chybějící substance za zoufale udržovanou fasádou. Každá obrana, každé nepravé chtění a vlastnění, však znamená strach, tíseň, sebeomezování, nesvobodu a izolaci. Vlastní skutečnost zůstává nepoznaná a neznámá. Nemůžeme přijmout sebe sama, dokud před svou vlastní skutečností utíkáme. Pravá sebeláska přináší touhu hlubokého poznání sebe. Každé změně našeho vnějšího okolí předchází proměna v nitru.

Sebepoznání je někdy riskantní. Nové pohledy mohou staré postoje a zvyky radikálně zpochybnit a až do základů jimi otřást( viz karta Věž). Tento proces je však nezbytnou součástí každého transformačního vývojového procesu.

Výsledky takového vnitřního očistného procesu jsou ohromující. Pokaždé, když odhalíme a opustíme některou ze svých iluzorních představ, přiblížíme se blíž ke své opravdové a neomezené věčné síle. Uvolněním našeho sevření se dostáváme ke klidnému místu v nás – a jsme tím klidem, přicházíme domů – a stáváme se tím domovem.

 

K čemu slouží tarot

  • rozšíření a zdokonalení intuitivního vnímání
  • sebepoznání a hledání našeho poslání
  • pomoc v rozhodování
  • vyjasnění vztahů